TRỢ TỪ TRONG TIẾNG HÀN

Trang nhà » Tài liệu, tiếp thu kiến thức » Tài liệu học hành Tiếng Hàn » Tổng hợp Ngữ Pháp tiếng Hàn »

Trợ từ trong tiếng Hàn – 조사 (Phần 1)

1. Danh trường đoản cú +/

Là trợ từ nhà ngữ, đứng sau các danh từ quản lý ngữ. Hình như còn các trợ từ khác như “께서”, “()

Cấu trúc:

책:책+이=책학생:학생+이=학생시계:시계+가=시계누나:누나+가=누나

Ví dụ:

–비옵니다:Trời mưa

–한국어어렵습니다:Tiếng Hàn khó

–동생예쁩니다:Em gái đẹp mắt thế

–시간없습니다:Không còn thời gian

Lưu ý:

*Khi kết hợp với các đại từ như,,,누가làm chủ ngữ thì biến đổi thành내가,네가,제가,누가.

Bạn đang xem: Trợ từ trong tiếng hàn

*Trong khẩu ngữ với văn viết gồm khi lược vứt không dùng tới.

–그사람()누구요?:Người chính là ai thế?

–너()어디가니?:Mày đi đâu đấy?

2. Danh tự +/

Là trợ từ đuợc đặt phía sau danh từ lúc danh từ kia đuợc cần sử dụng làm tân ngữ chỉ mục đích vấn đáp cho câu hỏi “gì,cái gì”

*

Cấu trúc:

책:책+을=책을사과:사과+를=사과를

Ví dụ:

–한국어를공부합니다:Tôi học tập tiếng Hàn

–매일신문을봅니다:Tôi xem báo hàng ngày

–저는운동을좋아합니다:Tôi thích thể dục

–어머님이과일을삽니다:Mẹ mua trái cây

Lưu ý:

* trong khẩu ngữ hoặc trong một trong những trường hợp, danh từ xong bằng phụ âm thì “을” được hiểu hoặc viết nối liền với danh trường đoản cú đó.

–영활보고커필마셨어요:Xem phim và uống cà phê

–뭘해요?:Làm đồ vật gi đấy?

* trong khẩu ngữ và văn viết thì “을” có khi bị lược quăng quật không dùng tới.

–영어(를)잘해요?:Anh có tốt tiếng anh không?

–밥(을)먹었어요?:Ăn cơm trắng chưa?

*

3. Danh từ +

Đi thuộc danh từ bỏ với nghĩa:cũng, cùng

Cấu trúc:

저:저+도=저(Tôi cũng)친구:친구+도=친구(Bạn cũng)

Có nghĩa tương tự như,또한,역시, để sau danh từ, gồm nghĩa:cũng,đồng thời,bao hàm.

Ví dụ:

–저학생입니다:Tôi cũng là học sinh

–노래잘하고,공부잘해요:Hát cũng hay mà lại học cũng giỏi

–그는돈없고일자리없다:Tôi không có tiền cũng không tồn tại việc làm

–커피마셔요?:Cậu cũng uống cafe chứ?

* có lúc dùng để dìm mạnh, đặt sau danh từ, động từ vv… chỉ mức độ.

Ví dụ:

–한국에벚꽃이있습니다:Ở Hàn cũng có hoa anh đào

–일요일에일을해요:Ngày chủ nhật cũng làm

–잘생기지못생기않다:Chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu

–아파서밥못먹어요:Bị đau đề xuất cơm cũng không ăn uống đuợc

4. Danh từ bỏ +/

Đặt sau danh từ nhằm nhấn khỏe mạnh chủ thể của câu văn hoặc nhẳm chỉ sự so sánh đối chiếu .

Xem thêm: Xúc Động Bài Thơ Con Gái Nguyễn Bá Thanh Mất Toàn Bộ Chức Vụ Tại Đà Nẵng


*

Cấu trúc:

물:물+은=물자동차:자동차+는=자동차

Ví dụ:

–책이있습니다.사전없습니다:Có sách, không tồn tại từ điển

–버스가느립니다.지하철빠릅니다:Xe buýt chạy chậm, tàu năng lượng điện chạy nhanh.

–이것외제입니다:Cái này là sản phẩm ngoại

–저분김교수입니다:Vị ấy là gs Kim

–나관심이없습니다:Tôi chẳng quan liêu tâm

5. Danh trường đoản cú +

Chỉ phương phía vị trí, đuợc để sau các danh tự về vị trí thời gian phương hướng. Tất cả nghĩa:tới, ở, vào lúc

Cấu trúc:

학교:학교+에=학교저녁:저녁+에=저녁책상:책상+에=책상

Ví dụ:

–시장갑니다:Đi chợ.

–지금어디있습니까?:Bây giờ đồng hồ anh nghỉ ngơi đâu?

–아침운동을해요:Tập thể dục vào buổi sáng

–내일집있습니다:Ngày mai tôi ở nhà

Lưu ý:

Ngoài chân thành và ý nghĩa trên, “에” còn nhiều ý nghĩa khác như:bởi vì, bởi với, cho, vào vòng, với.

–꽃물을줍니다:Tưới nước mang lại hoa.

–바람나무가쓰러집니다:Vì gió buộc phải cây đổ

–그것을얼마샀어요?:Anh download cái đó với giá bao nhiêu?

–일년한번만납니다:Mỗi nămgặp một lần

*

6. Danh từ +에서

a) Đặt sau danh trường đoản cú chỉ địa điểm, biểu thị điểm xuất hành của hành động, bao gồm nghĩa là:từ, ởChủ yếu đi với các động từ:đến, từ, tới

Cấu trúc:

베트남:베트남+에서=베트남에서(từ Việt Nam, nghỉ ngơi Việt Nam)시골:시골+에서=시골에서(từ nông thôn, làm việc nông thôn)

Lưu ý:

* trong khẩu ngữ bị rút ngắn에서thành:어디서,서울서

Ví dụ:

–어디전화왔어요?:Điện thoại tự đâu mang lại thế?

–저는베트남에서왔습니다:Tôi đến từ Việt Nam

–당신이어디왔습니까?:Anh trường đoản cú đâu tới?

–회사에서연락이왔습니다:Có tin từ công sở tới

–학교에서통보가왔습니다:Có thông báo từ bên trường tới

b) Đặt sau danh từ chỉ vị trí, biểu hiện sự việc, hành vi xảy ra, bao gồm nghĩaở, tại.

Cấu trúc:

집:집+에서=집에서(ở nhà, trên nhà)회사:회사+에서=회사에서(ở cơ quan, trên cơ quan)

Lưu ý:

* bao gồm khi đi cùng với danh trường đoản cú chỉ đoàn thể, làm cho trợ từ cửa hàng của hành động đó.

Ví dụ:

–주한베트남대사관에서주최합니다:Đại sứ quán đất nước hình chữ s tại Hàn chủ trì

–어학당에서한국어를공부합니다:Học giờ đồng hồ Hàn trên trung trọng tâm ngoại ngữ

–동생이방송국에서일을해요:Em gái tôi thao tác làm việc ở đài truyền hình

–어디에서일을합니까?:Anh thao tác làm việc ở đâu?

–한국에서무엇을했습니까?:Anh làm những gì ở Hàn Quốc

7. Danh từ +

Là trợ tự chỉ cài cách. Đứng sau danh từ, chỉ sự sở hữu, có nghĩa:của, trực thuộc về