Phân Biệt Tính Từ Ed Và Ing

“TIMMY hướng tới mục tiêu xây đắp một chương trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm với số đông nội dung và tài năng sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vụ việc theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên có thể vận dụng vào các bước thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng cam kết ngay

*

*

*

*

Bạn vẫn đang đo đắn cách sử dụng, sự khác hoàn toàn giữa tính từ đuổi ING và ED, đây đã là câu trả lời chi tiết cho bạn.

Bạn đang xem: Phân biệt tính từ ed và ing

1. Sự khác biệt của tính từ bỏ V-ing với V-ed/V3


Có thể lưu giữ một phương pháp công thức là

Ving --> Tính từ đuôi -ING cần sử dụng để diễn đạt tính cách, tính chất, điểm lưu ý của người, sự vật, hiện nay tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính trường đoản cú INTERESTING mô tả tính hóa học của lớp học tập tại TIMMY English.

Ved --> Tính từ đuôi -ED dùng để diễn tả cảm xúc, cảm nhận của bé người, loài vật về một sự vật, hiện tại tượng, vấn đề nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính từ bỏ INTERESTED mô tả cảm nhận của học viên về lớp học tập tại TIMMY English.

Xem thêm:


Tính tự dạng V-ing thường được dùng khi danh từ nhưng nó té nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường xuyên là nội rượu cồn từ (không bao gồm tân ngữ) với thời của hễ từ là thời tiếp diễn


– phía trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)


Phân trường đoản cú 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó vấp ngã nghĩa là đối tượng dấn sự ảnh hưởng của hành động. Câu gồm tính từ ở dạng P2 thường có xuất phát từ các câu bị động.


– Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào kia cảm thấy thế nào về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered to lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier to lớn prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một số trong những cặp tính trường đoản cú tận thuộc -ing và -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: say mê thúdiscouraging/discouraged: chán nản, thiếu tự tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: gớm ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: tởm hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: thử tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: gớm đảm, xứng đáng sợ
convincing/convinced: chắc chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: sợ hãi, tởm sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt nhọc mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: xứng đáng lo lắng

3. Bài xích tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, và go to lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. She decided to practise more and now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had to change the flight because of him.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos lớn others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur model in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. Tired2. Depressed/relaxing3. Fascinated4. Confused5. Depressing
6. Frustrating7. Boring/exhausted8. Embarrassing9. Terrified10. Annoyed