Phân Biệt In Time Và On Time

Phân biệt sự khác biệt giữa ON TIME cùng IN TIME

ON TIME và IN TIME đều là các từ chỉ sự đúng giờ đồng hồ vào tiếng Anh.Tuy nhiên, phương pháp áp dụng và ý nghĩa miêu tả của chúng lại khác nhau.Nếu chúng ta bao gồm cuộc hứa hẹn vào lúc 7h30 và mang lại vào lúc 7h30 thì là ON TIME tốt IN TIME nhi? Trong bài blog này, English Mr Ban sẽ thuộc bạn riêng biệt sự khác nhau trong cách sử dụng của ON TIME cùng IN TIME

1.ON TIME = Punctual, not late, at the scheduled time, at the correct time, neither early nor late (đúng giờ đồng hồ, không chậm chạp, theo kế hoạch trình).

Bạn đang xem: Phân biệt in time và on time

Ta cần sử dụng ON TIME để mô tả một hành vi giỏi vấn đề như thế nào đó xảy ra đúng thời gian theo một kế hoạch, kế hoạch trình đã được định sẵn ( cuộc họp, giờ trang bị bay, tàu xe……)

Vì đã có định kỳ trình buộc phải ON TIME thường xuyên đi với những rượu cồn từ chỉ sự xong, trả thành: finish, complete, be/ get there, be ready, etc.

Xem thêm:

lấy ví dụ như :

The 11.45 train left on time (Chuyến tàu tách bên ga thời gian 11h45, đúng thời gian đã định)“I’ll meet you at 7.30″ . “OK, but please be on time.” (“Tôi sẽ gặp cậu thời gian 7h30”. “Ok, tuy vậy hãy đúng tiếng nhé”She arrived at the office on time ( Cô ấy mang lại văn chống đúng tiếng – theo giờ đồng hồ phương tiện của Cty)The match didn’t start on time ( Trận đấu không diễn ra đúng tiếng đang định)Susan always arrives late khổng lồ work. She is never on time ( Susan luôn luôn đi làm việc muộn.Cô ấy chẳng bao giờ đúng giờ đồng hồ cả)

Để nhấn mạnh sự đúng giờ, ta có thể đặt : Right/Dead/Bang + ON TIME = “at exactly the right time”

ví dụ như :

Here he comes. Dead on time! (Đây anh ấy đang đi đến. Rất đúng tiếng.)My parents don’t allow me to lớn be outside after 10pm so I always get home bang on time every night.(Bố bà bầu tôi quán triệt tôi nghỉ ngơi ko kể sau 10 giờ đồng hồ tối buộc phải tôi luôn về đơn vị rất đúng giờ đồng hồ từng về tối.)I was lucky. The flight to lớn Chicago arrived right on time, so I got my connection ( Tôi thiệt như mong muốn. Chuyến bay đi Chicago mang lại thật đúng giờ đồng hồ chính vì thế tôi rất có thể nối chuyến)

*

2.IN TIME (for something/ to lớn do something) = vừa kịp dịp (tất cả thời hạn để làm câu hỏi gì đó) trước lúc vượt muộn ( before the scheduled time or before something happens)

Khác với ON TIME, IN TIME được áp dụng để nói tới một hành vi diễn ra vừa kịp cơ hội – có nghĩa là hành vi này xảy ra kịp thời xưa lúc thừa muộn xuất xắc vấn đề không giống vẫn xẩy ra.Thường được theo sau do For + Noun Phrase hoặc To Verb Phrase

lấy một ví dụ :

He made it to lớn the railway station in time for the train khổng lồ Da Nang ( Anh ấy có thể đến ga kịp thời điểm để bắt tàu đi Đà Nẵng)The host arrived in time before the sự kiện started (Người dẫn chương trình đến ngay trước khi sự khiếu nại bắt đầu.)I finished my work in time to lớn watch the show ( Tôi sẽ dứt công việc của bản thân mình vừa kịp dịp giúp xem buổi biểu diễn)She did not arrive sầu at the examination center in time lớn take the kiểm tra ( Cô ấy ko cho trung vai trung phong kịp giờ đồng hồ để làm bài thi)

Ta cũng hoàn toàn có thể cần sử dụng JUST IN TIME = ALMOST TOO LATE : suýt thì quá muộn – mô tả vụ việc xẩy ra vào thời khắc ở đầu cuối (just before the last moment) trước lúc việc nào đó xẩy ra

ví dụ như :

I arrived home page just in time to lớn avoid the heavy rain ( Tôi về mang lại đơn vị vừa kịp dịp để tránh trận mưa to)We got khổng lồ the station just in time to catch the train (Chúng tôi cho tới ga vừa căn vặn kịp chuyến tàu)A child ran across the road in front of the car, but I managed khổng lồ stop just in time.(Một đứa bé bỏng chạy qua mặt đường tức thì trước đầu xe, tuy nhiên tôi vẫn kịp hãm xe pháo lại vừa đúng lúc)Yesterday morning I woke up late, but I still arrived almost too late khổng lồ catch the bus.(Sáng ngày hôm qua tôi dậy muộn, tuy vậy tôi vẫn cho kịp xe buýt.)

những bài tập thực hành thực tế cùng với ON TIME và IN TIME

Bài 1: Điền ON TIME hoặc IN TIME vào chỗ trống:

Although it rained heavily, the football match still began_______.The kiểm tra will start in 5 minutes. I hope he can arrive sầu here_______ .They came too late! If they arrived at 8am, they would be_______ for the meeting.Our teacher required us khổng lồ go lớn class_______ .A little child suddenly ran across the road,but I managed to stop him______.

Bai 2. Chon IN hoặc ON cho mỗi câu sau

A child ran across the road in front of the car, but I managed lớn stop just (IN/ ON) time.Only teamwork will enable us to lớn get the job done (IN/ ON) time.A word(IN/ ON) time is worth two afterwards.They’re doing/working overtime khổng lồ get the job finished (IN/ ON) time.I got trang chính just (IN/ ON) time – it’s starting lớn rain.Can you give sầu me a cast-iron guarantee that the work will be completed (IN/ ON) time?The car gets me there nicely (IN/ ON) time for work.Ally was confident that we would be ready (IN/ ON) time, but I had my doubts .How I wish I could go back (IN/ ON) time and meet myself as a kid.If you get back (IN/ ON) time, you can come with us.It is a tossup whether we shall get there (IN/ ON) time.We sweated blood to lớn get the work finished (IN/ ON) time.The work was finished (IN/ ON) time & within budget .With a bit of luck, we’ll finish (IN/ ON) time.I am confident that everything will come out right (IN/ ON) time.Tenants are obligated khổng lồ pay their rent (IN/ ON) time.The mother pulled the child away from the fire dead (IN/ ON) time.With a lot of training, we might be able lớn lichồng the team into shape (IN/ ON) time for next year’s games.Our train pulled inlớn Beijing Station (IN/ ON) time.He had khổng lồ bring forward an 11 o’cloông xã meeting so that he could get to lớn the funeral (IN/ ON) time.