Giám đốc công an tỉnh bình dương

Tại buổi làm cho việc, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an tỉnh giấc Bình Dương, cho biết: thời hạn qua, Công an tỉnh tỉnh bình dương đã chủ động tham mưu đến Tỉnh ủy, Ủy ban dân chúng tỉnh bình dương triển khai thực hiện có công dụng các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật trong phòng nước về công tác đảm bảo an toàn an ninh, đơn côi tự (ANTT).

Bạn đang xem: Giám đốc công an tỉnh bình dương

Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn ANTT tại địa phương. Lãnh đạo, chỉ huy quyết liệt và triển khai nghiêm công ty trương, chỉ đạo của bộ Công an, tiến hành Đề án “Điều đụng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa phận tỉnh, giai đoạn 2019-2021” theo như đúng tiến độ...

Xem thêm:

Cùng rất đó, Công an tỉnh tỉnh bình dương đã tiến hành nghiêm chỉ đạo của chủ yếu phủ, bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các đại lý dữ liệu dân cư và có được nhiều hiệu quả tích cực. 

Phát biểu trên buổi có tác dụng việc, lắp thêm trưởng trần Quốc Tỏ biểu dương, ghi nhấn và review cao các hiệu quả đã đạt được của Công an tỉnh bình dương trong thời gian qua. 

*
Thứ trưởng è Quốc Tỏ phạt biểu chỉ huy tại buổi có tác dụng việc.

Thứ trưởng è Quốc Tỏ đề nghị trong thời hạn tới, Công an thức giấc Bình Dương thường xuyên thực hiện nay có tác dụng công tác nắm, tấn công giá, đoán trước tình hình, đúng lúc tham mưu cho cấp cho ủy, cơ quan ban ngành địa phương đa số chủ trương, giải pháp tương xứng với trong thực tế trong công tác bảo vệ ANTT, không để bị động, bất thần trong mọi tình huống. Tập trung triển khai đồng nhất lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện bao gồm trị, văn hóa, đối ngoại đặc trưng của đất nước và địa phương. Trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối thai cử đại biểu quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự khiếu nại quốc tế, hoạt động vui chơi của các bạn hữu lãnh đạo Đảng, bên nước trên địa phận tỉnh. 

*
Quang cảnh buổi làm cho việc.

 

 Trong thực hiện trào lưu Toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc, cần phải phối hợp ngặt nghèo với Công an các đơn vị, địa phương, đặt đằng sau sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các cấp ủy cơ quan ban ngành địa phương và người dân, trong số đó lực lượng Công an là nòng cốt. Công tác làm việc dân vận đề nghị áp dụng, làm xuất sắc trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của công tác công an, từ bỏ điều tra, tò mò vụ án đến công tác làm việc tiếp dân, xử lý tin báo tố cáo tội phạm…