Giá Mở Cửa Chứng Khoán Là Gì

- Lệnh có mức giá trị trong suốt thời hạn giao dịch. Những lệnh để trong buổi sáng chưa khớp, hoặc khớp một phần và không được hủy thì sẽ liên tục có hiệu lực trong những đợt khớp lệnh buổi chiều.

Bạn đang xem: Giá mở cửa chứng khoán là gì

2. Cách làm khớp lệnh

- Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức thanh toán giao dịch được triển khai trên đại lý so khớp những lệnh mua và lệnh bán kinh doanh chứng khoán tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc khẳng định giá thực hiện như sau:

Là mức giá thực hiện tại đạt cân nặng giao dịch lớn nhất.Nếu có tương đối nhiều mức giá thỏa mãn điều khiếu nại ở bên trên thì mức ngân sách trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh ngay gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch thanh toán được triển khai trên đại lý so khớp các lệnh mua và lệnh chào bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

3. Phương pháp khớp lệnh

a. Ưu tiên về giá

- Lệnh download với mức giá bán đắt hơn được ưu tiên thực hiện trước.

- Lệnh bán đi với mức giá thấp hơn được ưu tiên tiến hành trước.

b. Ưu tiên về thời gian

- trường hợp những lệnh cài đặt hoặc lệnh chào bán có cùng mức ngân sách thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

4. Đơn vị thanh toán và đơn vị yết giá

a. Đơn vị giao dịch

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 nuốm phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF, chứng quyền.

- mỗi lệnh thanh toán lô chẵn không được quá quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, bệnh quyền.

- trọng lượng giao dịch thỏa thuận: từ bỏ 20.000 cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF, chứng quyền trở lên.

- không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận, giao dịch trái phiếu.

- thanh toán cổ phiếu có trọng lượng từ 01 mang lại 99 cp (lô lẻ) được triển khai trực tiếp giữa nhà chi tiêu với công ty chứng khoán.

b. Đơn vị yết giá

- Đối với cách tiến hành khớp lệnh:

 Mức giá

Đơn vị yết giá

 

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF, bệnh quyền: Áp dụng đơn vị chức năng yết giá chỉ 10 đồng cho tất cả các nấc giá.

- không qui định đơn vị chức năng yết giá đối với giao dịch thỏa thuận trái phiếu.

5. Biên độ giao động giá

- Biên độ xê dịch giá luật pháp trong ngày đối với giao dịch cp và chứng chỉ quỹ là ± 7%.

- Không vận dụng biên độ xấp xỉ giá đối với giao dịch trái phiếu.

a. Giá bán trần/sàn trong ngày giao dịch thanh toán của cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được khẳng định như sau:

Giá trần = giá tham chiếu + ( giá chỉ tham chiếu x Biên độ xê dịch giá trần)Giá sàn = giá bán tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ xê dịch giá sàn).

Đối cùng với cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF có mức giá thành trần/ sàn sau khoản thời gian điều chỉnh biên độ xấp xỉ ± 7% nhưng mà giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ kiểm soát và điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = giá tham chiếu + một đơn vị chức năng yết giá.Giá sàn kiểm soát và điều chỉnh = giá tham chiếu - một đơn vị chức năng yết giá

Trường hòa hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên bởi không (0), giá trần với sàn sẽ được kiểm soát và điều chỉnh như sau:

Giá trần kiểm soát và điều chỉnh = giá tham chiếu + một đơn vị yết giá.Giá sàn kiểm soát và điều chỉnh = giá bán tham chiếu.

- Đối cùng với cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF new niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá thanh toán giao dịch được biến động trong +/-20% giá giao dịch thanh toán dự kiến. Tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) yêu cầu đưa ra mức giá thành giao dịch dự kiến để tính giá tham chiếu đến cổ phiếu, chứng từ quỹ vào ngày giao dịch thanh toán đầu tiên. Ví như trong 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng từ quỹ mới niêm yết vẫn chưa tồn tại giá đóng góp cửa, tổ chức niêm yết phải khẳng định lại giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ly Người Về Từ Tp Hcm Phải Có Xét Nghiệm Rt, Hà Nội Dừng Cách Ly Người Từ Tp

- Đối cùng với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF được giao dịch thanh toán trở lại sau khi tạm dừng giao dịch thanh toán trên 25 ngày, biên độ xấp xỉ giá trong ngày giao dịch thứ nhất là +/- 20% so với mức giá tham chiếu trong ngày đầu tiên được thanh toán giao dịch trả lại.

- Giá ngừng hoạt động trong ngày giao dịch thứ nhất sau lúc được giao dịch trở lại đang là giá chỉ tham chiếu cho một ngày giao dịch kế tiếp (trừ ngôi trường hợp cp có tạo ra quyền, ảnh hưởng đến giá bán của cổ phiếu). Biên độ xê dịch giá +/-7% được vận dụng cho ngày giao dịch thanh toán kế tiếp.

- giả dụ trong 03 ngày đầu tiên sau khi thanh toán giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng từ quỹ được thanh toán giao dịch trở lại vẫn chưa tồn tại giá đóng góp cửa, HOSE đã xem xét điều chỉnh biên độ xấp xỉ giá của cổ phiếu, chứng từ quỹ sau thời điểm có sự đồng ý chấp thuận của UBCK NN.

b. Giá chỉ trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thường thì của hội chứng quyền sở hữu dựa trên đầu tư và chứng khoán cơ sở là cp được xác minh như sau:

Giá nai lưng = giá tham chiếu chứng quyền + (Giá è cổ của cp cơ sở - giá chỉ tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/tỷ lệ chuyển đổiGiá sàn = giá bán tham chiếu bệnh quyền - (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - giá chỉ sàn của cổ phiếu cơ sở) x 1/tỷ lệ chuyển đổi

- Trường thích hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bởi không (0), giá chỉ sàn sẽ là đơn vị yết giá bé dại nhất bằng 10 đồng

- Đối với bệnh quyền cài dựa trên đầu tư và chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giá chỉ tham chiếu trong thời gian ngày giao dịch trước tiên được xác định như sau:

Giá tham chiếu của chứng quyền download = Giá kiến tạo của bệnh quyền x (Giá tham chiếu của cp cơ sở với ngày giao dịch đầu tiên của bệnh quyền/Giá tham chiếu của cp cơ thường trực ngày thông tin phát hành bệnh quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông tin phát hành triệu chứng quyền/Tỷ lệ biến hóa tại ngày giao dịch đầu tiên).

- Đối với triệu chứng quyền mua, giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên sau khi bị tạm xong giao dịch bên trên 25 ngày thanh toán được khẳng định như sau:

Giá tham chiếu của hội chứng quyền sở hữu = Giá ngừng hoạt động của triệu chứng quyền mua và ngày giao dịch liền trước thời điểm ngày tạm kết thúc giao dịch x (Giá tham chiếu của cp cơ sở vào ngày giao dịch trước tiên của triệu chứng quyền sau khi giao dịch trở lại/ giá bán tham chiếu của cp cơ trực thuộc ngày thanh toán liền trước thời điểm ngày tạm hoàn thành giao dịch) x (Tỷ lệ đổi khác tại ngày giao dịch liền trước thời gian ngày tạm chấm dứt giao dịch chứng quyền/ Tỷ lệ thay đổi tại ngày giao dịch trước tiên của triệu chứng quyền sau thời điểm giao dịch trở lại).

6. Lệnh giao dịch

a. Lệnh thanh toán tại mức giá khớp lệnh xác minh giá xuất hiện (Lệnh ATO - At the Opening Order):

- Là lệnh đặt download hoặc để bán thị trường chứng khoán tại mức giá thành mở cửa.

- Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong những lúc so khớp lệnh.

- Lệnh ATO được nhập vào khối hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ khẳng định giá open và sẽ auto tự hủy quăng quật sau thời điểm xác minh giá mở cửa nếu lệnh không được triển khai hoặc không được triển khai hết.

b. Lệnh số lượng giới hạn (Lệnh LO - Limit Order):

- Là lệnh thiết lập hoặc bán kinh doanh chứng khoán tại một mức giá khẳng định hoặc giá giỏi hơn. Lệnh bao gồm hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho tới khi lệnh bị diệt bỏ.

c. Lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá thành khớp lệnh xác minh giá ngừng hoạt động (Lệnh ATC - At the Close Order):

- tương tự như như lệnh ATO tuy vậy được áp dụng trong thời hạn khớp lệnh định kỳ xác minh giá đóng góp cửa.

d. Lệnh thị trường (gọi tắt là lệnh MP - Market Price Oder)

- Là lệnh mua kinh doanh thị trường chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại nấc giá tối đa hiện gồm trên thị trường.

- phép tắc khớp lệnh:

Khi được nhập vào khối hệ thống giao dịch, lệnh MP cài đặt sẽ tiến hành ngay sống mức giá bán thấp nhấp với lệnh MP buôn bán sẽ thực hiện ngay ở mức ngân sách mua cao nhất hiện tất cả trên thị trường.Nếu cân nặng đặt lệnh MP vẫn không được tiến hành hết sau khoản thời gian so khớp tại mức ngân sách đầu tiên, lệnh MP đã được xem như là lệnh sở hữu tại mức giá bán cao rộng hoặc lệnh bán tại mức giá thành mua phải chăng hơn tiếp sau hiện bao gồm trên thị trường.Nếu cân nặng đặt lệnh vẫn còn đấy nhưng chẳng thể so khớp liên tiếp được nữa do trọng lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh MP tải sẽ đưa thành lệnh số lượng giới hạn mua cao hơn nữa mức giá ở đầu cuối một đơn vị yết giá, hoặc lệnh MP buôn bán sẽ gửi thành lệnh số lượng giới hạn thấp hơn mức ngân sách khớp sau cuối một đơn vị yết giá.

- Đặc điểm:

Lệnh MP chỉ được vận dụng trong thời gian giao dịch liên tụcLệnh MP bị hủy bỏ khi không tồn tại lệnh số lượng giới hạn đối ứng tại thời khắc nhập lệnh vào hệ thốngSo cùng với lệnh giới hạn năng lực thực hiện lệnh MP cấp tốc hơn bởi lệnh được gửi vào so khớp ngay lúc đưa vào sổ lệnh

8. Bỏ lệnh giao dịch

a. Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:

- người tiêu dùng không được hủy, sửa lệnh trong thời hạn khớp lệnh định kỳ xác minh giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác minh giá ngừng hoạt động (bao gồm cả các lệnh được gửi từ đợt khớp lệnh liên tiếp sang).

b. Trong thời hạn khớp lệnh liên tục

- khách hàng hàng hoàn toàn có thể hủy lệnh ví như lệnh hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh không được triển khai ở lần khớp lệnh chu kỳ hoặc tiếp tục trước đó.

8.Thời gian thanh toán

Loại giao dịch

Thời gian thanh toán

Cổ phiếu, chứng từ quỹ

T + 2

Trái phiếu

T + 1

9. Thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài

- trọng lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mua của nhà đầu tư chi tiêu nước kế bên được trừ vào trọng lượng được phép mua ngay sau khi lệnh tải được thực hiện; trọng lượng cổ phiếu, chứng từ quỹ chi tiêu bán của nhà đầu tư nước bên cạnh được cùng vào cân nặng cổ phiếu, chứng từ quỹ được phép mua ngay bây giờ sau khi ngừng việc thanh toán giao dịch giao dịch (T+2).

- khối lượng bán cổ phiếu, chứng từ quỹ của nhà đầu tư nước quanh đó được cùng vào cân nặng còn được phép oder now sau khi xong xuôi việc thanh toán giao dịch giao dịch.

- Lệnh mua hoặc một phần lệnh cài của nhà chi tiêu nước ko kể chưa được triển khai sẽ tự động hóa bị bỏ nếu trọng lượng cổ phiếu, chứng từ quỹ được phép mua đã mất hoặc không được thực hiện ngay lúc nhập vào hệ thống giao dịch.

- trọng lượng chứng khoán được phép download của nhà đầu tư chi tiêu nước bên cạnh sẽ không biến đổi nếu thanh toán giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa nhì nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài với nhau.