CÔNG BỐ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

TTO - Chiều 26-1, sau khi có hiệu quả kiểm phiếu, Đại hội Đảng khóa XII đã chào làng danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng.


Đại hội Đảng Khóa 12

Danh sách Ban chấp hành tw Đảng khóa XII

1.NGUYỄN HOÀNG ANH, 53 tuổi, quê quán: Hải Phòng, túng thư thức giấc ủy Cao Bằng

2.CHU NGỌC ANH, 51 tuổi, Hà Nội, máy trưởng bộ Khoa học cùng công nghệ

3.NGUYỄN THÚY ANH, 53 tuổi, Phú Thọ, phó công ty nhiệm Ủy ban những vấn đề thôn hội

4.TRẦN TUẤN ANH, 52 tuổi, trang bị trưởng bộ Công thương

5.NGUYỄN XUÂN ANH, 40 tuổi, Đà Nẵng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng

6.HÀ BAN, 59 tuổi, phó trưởng ban Tổ chức trung ương

7.NGUYỄN HÒA BÌNH, 58 tuổi, Quảng Ngãi, viện trưởng Viện Kiểm liền kề nhân dân tối cao

8.TRƯƠNG HÒA BÌNH, 61 tuổi, Long An, túng thiếu thư trung ương khóa XI, chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao

9.DƯƠNG THANH BÌNH, 55 tuổi, Cà Mau, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Cà Mau

10.

Bạn đang xem: Công bố danh sách ban chấp hành trung ương đảng khóa xii

NGUYỄN THANH BÌNH, 59 tuổi, phó trưởng ban Tổ chức trung ương

11. PHAN THANH BÌNH, 56 tuổi, người đứng đầu Đại học nước nhà TP.HCM

12. NGUYỄN VĂN BÌNH, 55 tuổi, Phú Thọ, thống đốc bank Nhà nước

13. TẤT THÀNH CANG, 45 tuổi, phó túng thiếu thư Thành ủy TP.HCM

14. BÙI MINH CHÂU, 55 tuổi, chủ tịch UBND tỉnh giấc Phú Thọ

15. LÊ CHIÊM, 58 tuổi, Quảng Nam, trung tướng, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng

16. HÀ NGỌC CHIẾN, 59 tuổi, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc

17. NGUYỄN NHÂN CHIẾN, 56 tuổi, Bắc Ninh, túng bấn thư tỉnh giấc ủy Bắc Ninh

18. ĐỖ VĂN CHIẾN, 54 tuổi, Tuyên Quang, phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

19. TRỊNH VĂN CHIẾN, 56 tuổi, Thanh Hóa, bí thư tỉnh giấc ủy Thanh Hóa

20. HOÀNG XUÂN CHIẾN, 55 tuổi, thiếu hụt tướng, tư lệnh lính biên phòng

21. PHẠM MINH CHÍNH, 58 tuổi, phó trưởng phòng ban Tổ chức trung ương

22. MAI VĂN CHÍNH, 55 tuổi, Long An, phó trưởng ban Tổ chức trung ương

23. NGUYỄN ĐỨC CHUNG, 49 tuổi, Hải Dương, quản trị UBND thành phố Hà Nội

24. LÊ VIẾT CHỮ, 53 tuổi, Quảng Ngãi, bí thư thức giấc ủy Quảng Ngãi

25. NGUYỄN TÂN CƯƠNG, 50 tuổi, thiếu hụt tướng, bốn lệnh Quân khu IV

26. LƯƠNG CƯỜNG, 59 tuổi, thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị

27. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, 49 tuổi, Bình Dương, túng bấn thư thức giấc ủy Đồng Nai

28. TRẦN QUỐC CƯỜNG, 55 tuổi, phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Đắk Lắk

29. BÙI VĂN CƯỜNG, 51 tuổi, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương

30. PHAN VIỆT CƯỜNG, 53 tuổi, phó túng thiếu thư thức giấc ủy Quảng Nam

31. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, 57 tuổi, vật dụng trưởng trực thuộc Bộ NN&PTNT

32. NGUYỄN VĂN DANH, 54 tuổi, chi phí Giang, túng bấn thư tỉnh giấc ủy chi phí Giang

33. NGUYỄN HỒNG DIÊN, 51 tuổi, Thái Bình, chủ tịch UBND tỉnh giấc Thái Bình

34. LÊ DIỄN, 56 tuổi, Bình Định, túng thư tỉnh giấc ủy Đắk Nông

35. NGUYỄN VĂN DU, 56 tuổi, Bắc Kạn, bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn

36. ĐÀO NGỌC DUNG, 54 tuổi, Hà Nam, bí thư Đảng ủy khối những cơ quan lại trung ương

37. NGUYỄN CHÍ DŨNG, 56 tuổi, vật dụng trưởng bộ Kế hoạch - đầu tư

38. TRỊNH ĐÌNH DŨNG, 60 tuổi, bộ trưởng Bộ Xây dựng

39. ĐINH TIẾN DŨNG, 55 tuổi, Ninh Bình, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

40. MAI TIẾN DŨNG, 57 tuổi, Hà Nam, túng thiếu thư thức giấc ủy Hà Nam

41. TRẦN TRÍ DŨNG, 57 tuổi, Trà Vinh, bí thư tỉnh ủy Trà Vinh

42. VÕ VĂN DŨNG, 56 tuổi, phó trưởng phòng ban Nội thiết yếu trung ương

43. PHAN XUÂN DŨNG, 56 tuổi, công ty nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường

44. LÊ XUÂN DUY, 54 tuổi, thiếu hụt tướng, phó tư lệnh Quân khu II

45. NGUYỄN quang quẻ DƯƠNG, 54 tuổi, phó bí thư thường trực Đảng ủy khối công ty lớn trung ương

46. VŨ ĐỨC ĐAM, 53 tuổi, Hải Dương, phó thủ tướng

47. HUỲNH THÀNH ĐẠT, 54 tuổi, phó giám đốc sở tại Đại học quốc gia TP.HCM

48. NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, 52 tuổi, phó công ty nhiệm Văn phòng chính phủ

49. TRẦN ĐƠN, 58 tuổi, trung tướng, máy trưởng cỗ Quốc phòng

50. PHAN VĂN GIANG, 56 tuổi, trung tướng, tư lệnh Quân quần thể I

51. NGUYỄN VĂN GIÀU, 59 tuổi, nhà nhiệm Ủy ban gớm tế

52. PHẠM HỒNG HÀ, 58 tuổi, thiết bị trưởng bộ Xây dựng

53. TRẦN HỒNG HÀ, 53 tuổi, lắp thêm trưởng bộ Tài nguyên - môi trường

54. NGUYỄN THỊ THU HÀ, 46 tuổi, phó quản trị Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam

55. NGUYỄN ĐỨC HẢI, 55 tuổi, phó công ty nhiệm Ủy ban bình chọn trung ương

56. NGUYỄN THANH HẢI, 46 tuổi, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên vànhi đồng

57. HOÀNG TRUNG HẢI, 57 tuổi, phó thủ tướng

58. BÙI VĂN HẢI, 56 tuổi, Bắc Giang, bí thư thức giấc ủy Bắc Giang

59. NGÔ THỊ THANH HẰNG, 56 tuổi, phó túng thiếu thư trực thuộc Thành ủy Hà Nội

60. NGUYỄN MẠNH HIỂN, 56 tuổi, Hải Dương, túng bấn thư thức giấc ủy Hải Dương

61. PHÙNG QUỐC HIỂN, 58 tuổi, công ty nhiệm Ủy ban Tài thiết yếu - ngân sách

62. BÙI THỊ MINH HOÀI, 51 tuổi, phó công ty nhiệm Ủy ban đánh giá trung ương

63. LÊ MINH HOAN, 55 tuổi, Đồng Tháp, túng bấn thư tỉnh giấc ủy Đồng Tháp

64. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, 59 tuổi, Nghệ An, trưởng Ban kinh tế tài chính trung ương

65. NGUYỄN MẠNH HÙNG, 56 tuổi, Hà Tĩnh, túng bấn thư thức giấc ủy Bình Thuận

66. NGUYỄN MẠNH HÙNG, 54 tuổi, thiếu tướng, tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông quân đội

67. LỮ VĂN HÙNG, 53 tuổi, Hậu Giang, chủ tịch UBND tỉnh giấc Hậu Giang

68. NGUYỄN VĂN HÙNG, 52 tuổi, Quảng Nam, bí thư thức giấc ủy Kon Tum

69. NGUYỄN VĂN HÙNG, 55 tuổi, Quảng Trị, túng bấn thư tỉnh ủy Quảng Trị

70. ĐINH THẾ HUYNH, 63 tuổi, ủy viên Bộ chính trị khóa XI, trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương

71. LÊ MINH HƯNG, 46 tuổi, phó chánh Văn phòng tw Đảng

72. THUẬN HỮU, 58 tuổi, Hà Tĩnh, tổng biên tập báo Nhân Dân, chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

73. LÊ MINH KHÁI, 52 tuổi, bội bạc Liêu, túng thư tỉnh ủy bạc đãi Liêu

74. NGUYỄN ĐÌNH KHANG, 49 tuổi, phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Hà Giang

75. TRẦN VIỆT KHOA, 51 tuổi, thiếu tướng, phó giám đốc học viện chuyên nghành Quốc phòng

76. ĐIỂU KRÉ, 48 tuổi, phó bí thư tỉnh ủy Đắk Nông

77. NGUYỄN THẾ KỶ, 56 tuổi, Nghệ An, phó trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương

78. HOÀNG THỊ THÚY LAN, 50 tuổi, Vĩnh Phúc, túng thiếu thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc

79. TÔ LÂM, 59 tuổi, Hưng Yên, thượng tướng, lắp thêm trưởng cỗ Công an

80. CHẨU VĂN LÂM, 49 tuổi, Tuyên Quang, bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang

81. HẦU A LỀNH, 43 tuổi, Lào Cai, phó trưởng Ban lãnh đạo Tây Bắc

82. NGÔ XUÂN LỊCH, 62 tuổi, Hà Nam, túng bấn thư tw khóa XI, đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị

83. NGUYỄN HỒNG LĨNH, 52 tuổi, Long An, túng thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84. LÊ THÀNH LONG, 53 tuổi, máy trưởng cỗ Tư pháp

85. NGUYỄN ĐỨC LỢI, 56 tuổi, tgđ Thông tấn xóm Việt Nam

86. NGUYỄN VĂN LỢI, 55 tuổi, TP.HCM, túng thiếu thư tỉnh ủy Bình Phước

87. VÕ MINH LƯƠNG, 53 tuổi, trung tướng, tứ lệnh Quân khu VII

88. UÔNG CHU LƯU, 61 tuổi, phó chủ tịch Quốc hội

89. LÊ TRƯỜNG LƯU, 53 tuổi, thừa Thiên - Huế, bí thư thức giấc ủy vượt Thiên - Huế

90. TRƯƠNG THỊ MAI, 58 tuổi, chủ nhiệm Ủy ban về những vấn đề thôn hội

91. PHAN VĂN MÃI, 43 tuổi, phó túng bấn thư thức giấc ủy Bến Tre

92. TRẦN THANH MẪN, 54 tuổi, phó quản trị Ủy ban trung ương Mặt trận quốc gia Việt Nam

93. PHẠM BÌNH MINH, 57 tuổi, phái mạnh Định, phó thủ tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao

94. TRẦN BÌNH MINH, 58 tuổi, tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

95. CHÂU VĂN MINH, 55 tuổi, chủ tịch Viện hàn lâm khoa học và technology Việt Nam

96. LẠI XUÂN MÔN, 53 tuổi, phó chủ tịch thường trực Hội nông dân Việt Nam

97. GIÀNG PÁO MỶ, 53 tuổi, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

98. PHẠM HOÀI NAM, 49 tuổi, chuẩn chỉnh đô đốc, tư lệnh Quân chủng Hải quân

99. NGUYỄN PHƯƠNG NAM, 59 tuổi, trung tướng, phó tổng tư vấn trưởng QĐND Việt Nam

100. BÙI VĂN NAM, 61 tuổi, thượng tướng, thiết bị trưởng cỗ Công an

101. TRẦN VĂN NAM, 53 tuổi, Bình Dương, túng thư tỉnh giấc ủy Bình Dương

102. NGUYỄN VĂN NÊN, 59 tuổi, Tây Ninh, cỗ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ

103. LÊ THỊ NGA, 52 tuổi, phó nhà nhiệm Ủy ban bốn pháp

104. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, 62 tuổi, Bến Tre, ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XI, phó chủ tịch Quốc hội

105.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh Trên Android Tốt Nhất Năm 2021, Top 5 Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh Phổ Biến

NGUYỄN THANH NGHỊ, 40 tuổi, Cà Mau, túng bấn thư thức giấc ủy Kiên Giang

106. TRƯƠNG quang quẻ NGHĨA, 58 tuổi, phó trưởng Ban tài chính trung ương

107. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, 54 tuổi, trung tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị QĐND Việt Nam

108. PHÙNG XUÂN NHẠ, 53 tuổi, Hưng Yên, giám đốc ĐH non sông Hà Nội

109. NGUYỄN THIỆN NHÂN, 63 tuổi, Trà Vinh, ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XI, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà Việt Nam

110. CAO ĐỨC PHÁT, 60 tuổi, nam giới Định, bộ trưởng Bộ NN&PTNT

111. ĐOÀN HỒNG PHONG, 53 tuổi, phái mạnh Định, bí thư tỉnh giấc ủy phái nam Định

112. NGUYỄN THÀNH PHONG, 54 tuổi, chủ tịch UBND TP.HCM

113. TÒNG THỊ PHÓNG, 62 tuổi, đánh La, phó quản trị Quốc hội

114. HỒ ĐỨC PHỚC, 53 tuổi, túng thư tỉnh ủy Nghệ An

115. NGUYỄN HẠNH PHÚC, 57 tuổi, nhà nhiệm văn phòng Quốc hội

116. NGUYỄN XUÂN PHÚC, 62 tuổi, ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XI, phó thủ tướng

117. VÕ VĂN PHUÔNG, 56 tuổi, phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương

118. TRẦN quang PHƯƠNG, 55 tuổi, trung tướng, chủ yếu ủy Quân khu vực V

119. TRẦN ĐẠI QUANG, 60 tuổi, Ninh Bình, đại tướng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

120. HOÀNG ĐĂNG QUANG, 55 tuổi, Quảng Bình, túng bấn thư tỉnh giấc ủy Quảng Bình

121. LÊ HỒNG QUANG, 48 tuổi, phó túng thiếu thư tỉnh ủy chi phí Giang

122. TRẦN LƯU QUANG, 49 tuổi, Tây Ninh, túng thiếu thư tỉnh ủy Tây Ninh

123. LÊ THANH QUANG, 56 tuổi, Khánh Hòa, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa

124. HOÀNG BÌNH QUÂN, 57 tuổi, trưởng ban Đối ngoại trung ương

125. PHẠM VĂN RẠNH, 56 tuổi, Long An, túng thiếu thư tỉnh ủy Long An

126. TRẦN VĂN RÓN, 55 tuổi, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Vĩnh Long

127. VŨ HẢI SẢN, 55 tuổi, thiếu hụt tướng, bốn lệnh Quân quần thể III

128. PHAN VĂN SÁU, 57 tuổi, phó trưởng Ban kinh tế trung ương

129. LÊ ĐÌNH SƠN, 56 tuổi, Hà Tĩnh, túng bấn thư thức giấc ủy Hà Tĩnh

130. BÙI THANH SƠN, 54 tuổi, đồ vật trưởng cỗ Ngoại giao

131. NGUYỄN THANH SƠN, 56 tuổi, phó chủ nhiệm Ủy ban soát sổ trung ương

132. TRẦN VĂN SƠN, 55 tuổi, phái nam Định, túng thiếu thư thức giấc ủy Điện Biên

133. THÀO XUÂN SÙNG, 58 tuổi, phó trưởng ban Dân vận trung ương

134. ĐỖ TIẾN SỸ, 51 tuổi, túng bấn thư tỉnh ủy Hưng Yên

135. LÊ VĨNH TÂN, 58 tuổi, trang bị trưởng cỗ Nội vụ

136. NGUYỄN ĐỨC THANH, 54 tuổi, Hà Tĩnh, bí thư tỉnh giấc ủy Ninh Thuận

137. VŨ HỒNG THANH, 54 tuổi, phó bí thư thức giấc ủy Quảng Ninh

138. LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, 49 tuổi, phó trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương

139. TRẦN SỸ THANH, 45 tuổi, Nghệ An, bí thư tỉnh ủy lạng Sơn

140. NGUYỄN THỊ THANH, 49 tuổi, Ninh Bình, túng thư tỉnh ủy Ninh Bình

141. PHẠM VIẾT THANH, 54 tuổi, quản trị HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam

142. LÊ VĂN THÀNH, 54 tuổi, Hải Phòng, túng bấn thư Thành ủy Hải Phòng

143. NGUYỄN VĂN THÀNH, 59 tuổi, vật dụng trưởng bộ Công an

144. ĐINH LA THĂNG, 56 tuổi, nam Định, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải

145. HUỲNH CHIẾN THẮNG, 51 tuổi, thiếu tướng, bao gồm ủy Quân quần thể IX

146. SƠN MINH THẮNG, 56 tuổi, máy trưởng, phó nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc

147. NGUYỄN XUÂN THẮNG, 59 tuổi, Nghệ An, chủ tịch Viện hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam

148. NGUYỄN VĂN THỂ, 50 tuổi, Đồng Tháp, bí thư thức giấc ủy Sóc Trăng

149. NGUYỄN NGỌC THIỆN, 57 tuổi, thứ trưởng Bộ văn hóa - thể thao cùng du lịch

150. ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, 57 tuổi, phó chánh Văn phòng tw Đảng

151. LÊ THỊ THỦY, 52 tuổi, phó tổng Thanh tra thiết yếu phủ

152. VÕ VĂN THƯỞNG, 46 tuổi, Vĩnh Long, phó túng thiếu thư trực thuộc Thành ủy TP.HCM

153. NGUYỄN XUÂN TIẾN, 58 tuổi, túng bấn thư tỉnh giấc ủy Lâm Đồng

154. BÙI VĂN TỈNH, 58 tuổi, Hòa Bình, bí thư thức giấc ủy Hòa Bình

155. TRẦN QUỐC TỎ, 54 tuổi, Ninh Bình, túng thư tỉnh ủy Thái Nguyên

156. PHẠM THỊ THANH TRÀ, 52 tuổi, Nghệ An, chủ tịch UBND tỉnh yên Bái

157. PHAN ĐÌNH TRẠC, 58 tuổi, Nghệ An, phó trưởng ban thường trực Ban Nội chủ yếu trung ương

158. DƯƠNG VĂN TRANG, 55 tuổi, Quảng Ngãi, túng bấn thư thức giấc ủy Gia Lai

159. LÊ MINH TRÍ, 56 tuổi, phó trưởng phòng ban Nội thiết yếu trung ương

160. NGUYỄN PHÚ TRỌNG, 72 tuổi, Hà Nội, tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương khóa XI

161. LÊ HOÀI TRUNG, 55 tuổi, vượt Thiên - Huế, sản phẩm trưởng cỗ Ngoại giao

162. TRẦN QUỐC TRUNG, 56 tuổi, Hậu Giang, túng thiếu thư Thành ủy bắt buộc Thơ

163. ĐÀO VIỆT TRUNG, 57 tuổi, Đồng Tháp, công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước

164. MAI TRỰC, 59 tuổi, Khánh Hòa, phó công ty nhiệm Ủy ban soát sổ trung ương

165. BẾ XUÂN TRƯỜNG, 59 tuổi, Cao Bằng, thượng tướng, máy trưởng bộ Quốc phòng

166. TRẦN CẨM TÚ, 55 tuổi, Hà Tĩnh, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm soát trung ương

167. TRƯƠNG MINH TUẤN, 56 tuổi, Quảng Bình, lắp thêm trưởng Bộ thông tin và truyền Thông

168. NGUYỄN THANH TÙNG, 56 tuổi, Bình Định, túng thiếu thư thức giấc ủy Bình Định

169. TRẦN VĂN TÚY, 59 tuổi, Bắc Ninh, phó trưởng phòng ban Tổ chức trung ương

170. ĐỖ BÁ TỴ, 62 tuổi, Hà Nội, đại tướng, tổng tham vấn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng

171. HUỲNH TẤN VIỆT, 54 tuổi, Phú Yên, túng thiếu thư thức giấc ủy Phú Yên

172. VÕ TRỌNG VIỆT, 59 tuổi, Hà Tĩnh, thượng tướng, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Quốc phòng

173. NGUYỄN ĐẮC VINH, 44 tuổi, Nghệ An, túng thư đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh

174. TRIỆU TÀI VINH, 48 tuổi, Hà Giang, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Hà Giang

175. NGUYỄN CHÍ VỊNH, 59 tuổi, vượt Thiên - Huế, thượng tướng, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng

176. LÊ HUY VỊNH, 55 tuổi, trung tướng, tứ lệnh Quân chủng phòng ko - không quân

177. NGUYỄN VĂN VỊNH, 56 tuổi, túng bấn thư tỉnh ủy Lào Cai

178. LÊ QUÝ VƯƠNG, 60 tuổi, Phú Thọ, thượng tướng, thứ trưởng bộ Công an

179. TRẦN QUỐC VƯỢNG, 63 tuổi, Thái Bình, chánh Văn phòng tw Đảng

180. VÕ THỊ ÁNH XUÂN, 46 tuổi, An Giang, túng bấn thư tỉnh giấc ủy An Giang

Danh sách ủy viên dự khuyết

1. NGUYỄN HỮU ĐÔNG, 44 tuổi, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ

2. NGÔ ĐÔNG HẢI, 46 tuổi, phó chủ tịch UBND tỉnh giấc Bình Định

3. NGUYỄN VĂN HIẾU, 40 tuổi, bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM

4. ĐOÀN MINH HUẤN, 45 tuổi, giám đốc học viện Chính trị khu vực I - học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

5. Y THANH HÀ NIÊ KDĂM, 43 tuổi, bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

6. ĐẶNG QUỐC KHÁNH, 40 tuổi, phó quản trị UBND tỉnh giấc Hà Tĩnh

7. ĐÀO HỒNG LAN, 45 tuổi, thiết bị trưởng bộ LĐ-TB&XH

8. LÂM VĂN MẪN, 46 tuổi, phó túng thiếu thư thức giấc ủy Sóc Trăng

9. HỒ VĂN NIÊN, 41 tuổi, phó bí thư tỉnh giấc ủy Gia Lai

10. NGUYỄN HẢI NINH, 40 tuổi, phó chủ tịch UBND tỉnh giấc Đắk Lắk

11. LÊ QUỐC PHONG, 38 tuổi, bí thư tw Đoàn TNCS hồ Chí Minh

12. CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG, 44 tuổi, bí thư Thị ủy Cai Lậy, tiền Giang

13. BÙI NHẬT QUANG, 41 tuổi, phó chủ tịch UBND tỉnh giấc Ninh Thuận

14. THÁI THANH QUÝ, 40 tuổi, bí thư huyện ủy nam giới Đàn, Nghệ An

15. BÙI CHÍ THÀNH, 42 tuổi, túng thư thị xã ủy Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

16. VŨ ĐẠI THẮNG, 41 tuổi, phó chủ tịch UBND tỉnh giấc Hà Nam

17. NGUYỄN VĂN THẮNG, 43 tuổi, quản trị HĐQT bank TMCP công thương nghiệp Việt Nam

18. NGUYỄN KHẮC TOÀN, 46 tuổi, bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa

19. LÊ quang TÙNG, 45 tuổi, phó quản trị UBND tỉnh giấc Quảng Ninh

20. BÙI THỊ QUỲNH VÂN, 42 tuổi, trưởng ban dân vận tỉnh giấc ủy Quảng Ngãi, túng bấn thư thị trấn ủy Lý Sơn