Đại Học Nội Vụ Tuyển Sinh 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm năm nhâm thìn là 1900 chỉ tiêu. Trong những số đó hệ ĐH huấn luyện 1700, cao đẳng 200.

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh ĐH Nội vụ thành phố hà nội năm 2016:


Bạn đang xem: Đại học nội vụ tuyển sinh 2016

Ký hiệu trường

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Môn webocalendar.com/ xét tuyển

Chỉ tiêu

(1) 1 (2)

(3)

(4)

(5) 

DNV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

 

 

- ĐH: 1.700 

- CĐ: 200

 

 

 

 

 

 

Các ngành huấn luyện và đào tạo Dại học

 

 

1200

 

 

Khoa học thư viện

D320202

Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh Văn, Sử, Địa 1 oán, Lý, I iếng Anh Toán, Văn, Sử

120

 

 

Quàn lý vãn hóa

D220342

140

 

 

Lưu trừ học

D320303

Toán, Văn, tiếng Anh Văn, Sử, Dịa Toán, Lý, tiếng Anh

180

 

 

Ọuản trị nhân lực

D340404

Toán, Văn, giờ Anh Văn, Sừ, Địa Toán, Lý, giờ Anh I oán, Lý, Hóa

260

 

 

Quàn trị vãn phòng

D340406

240

 

 

1

Quản lý nhà nước

D310205

260

 


 

Các ngành huấn luyện Cao đẳng

 

 

200

 

Quản trị nhân lực

C340404

Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh Văn, Sử, Đia Toán, Lý, tiếng Anh Toán, Lý, Hóa

40

 

Văn thư - lưu trữ

C340406

40

 

Hành webocalendar.comết yếu học

C340406

40

„ ....

 

Dịch vụ pháp lý

C380201

40

 

Tin học tập ứng dụng

C480202

40

 

Co" sở Đào tạo ra tại Quảng Nam

Khu Đô thị mới Điện nam giới - Điện Ngọc huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng nam Điện thoại: (0510) 626 3232 - (0510) 626 3235-101 -(0511)2240 390.

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

500

 

Khoa học thư viện

D320202

Toán, Văn, Tiêng Anh Văn, Sử, Địa Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh Toán, Lý, Hóa

60

 

Lưu trữ học

D320303

60

 

Quản trị nhân lực

D340404

80

 

Quản trị văn phòng

D340406

80

 

Quản lý nhà nước

D310205

140

 

Quản lý văn hóa

D220342

80


- Vùng tuyển sinh: tuyển chọn sinh trong cả nước.

- thủ tục tuyển sinh: + Bậc đại học: trường tuyển sinh theo cơ chế chung của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (dựa vào tác dụng kỳ webocalendar.com thpt Quọc gia do những trường ĐH công ty trì);

+Bậc cao đẳng: trường tuyển sinh theo pháp luật chung của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác (dựa vào hiệu quả kỳ webocalendar.com THPT non sông do những trường ĐH công ty trì). 

webocalendar.com.com


Trường Đại học tập Nội Vụ Hà Nội


webocalendar.com đại học và webocalendar.com thpt nước nhà 2016


*
*
*
*
*
*
*
*

Trường Đại học tập Nội Vụ Hà Nội


webocalendar.com đh và webocalendar.com thpt non sông 2016


Viết bình luận: Đại học tập Nội vụ hà nội tuyển 1900 tiêu chuẩn năm năm nhâm thìn


Xem thêm:

Các tin mới nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
webocalendar.com.COM
ĐIỂM webocalendar.com
*