Đại Học Kinh Tế Điểm Chuẩn 2020

-

Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển chọn theo cách tiến hành xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển chọn Khóa 46 - Đại học bao gồm quy như sau:

Cơ sở đào tạo tại tp hcm (Mã trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.

Bạn đang xem: Đại học kinh tế điểm chuẩn 2020

STT

Mã đăng ký

xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7220201

Ngành ngữ điệu Anh (*)

D01, D96

25.80

2

7310101

Ngành kinh tế

A00, A01, D01, D07

26.20

3

7310107

Ngành Thống kê ghê tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

4

7310108

Ngành Toán khiếp tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

5

7340101

Ngành quản trị tởm doanh

A00, A01, D01, D07

26.40

6

7340101_01

Chuyên ngành cai quản trị dịch viện

A00, A01, D01, D07

24.20

7

7340101_02

Chương trình Cử chức năng năng

A00, A01, D01, D07

26.00

8

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

27.50

9

7340120

Ngành kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

27.50

10

7340121

Ngành sale thương mại

A00, A01, D01, D07

27.10

11

7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

25.80

12

7340204

Ngành Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

22.00

13

7340206

Ngành Tài thiết yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

26.70

14

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

25.80

15

7340403

Ngành cai quản công

A00, A01, D01, D07

24.30

16

7340405

Ngành hệ thống thông tin quản lý(*)

A00, A01, D01, D07

26.30

17

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

24.90

18

7480103

Ngành kỹ thuật phần mềm(*)

A00, A01, D01, D07

25.80

19

7480109

Ngành công nghệ dữ liệu(*)

A00, A01, D01, D07

24.80

20

7510605

Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

27.60

21

7810103

Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01, D07

25.40

22

7810201

Ngành quản ngại trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

25.80

- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.

TT

Mã ĐK xét tuyển

Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101_01

- kinh tế và kinh doanh nông nghiệp

(Ngành kinh tế)

A00, A01, D01, D07

16.00

2

7340101_03

- cai quản trị

(Ngành quản ngại trị gớm doanh)

A00, A01, D01, D07

16.00

3

7340120_01

Ngành sale quốc tế

A00, A01, D01, D07

16.00

4

7340201_01

- Ngân hàng

(Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng)

A00, A01, D01, D07

16.00

5

7340301_01

- kế toán tài chính doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

A00, A01, D01, D07

16.00

6

7340405_01

- thương mại điện tử(*)

(Ngành khối hệ thống thông tin quản lý)

A00, A01, D01, D07

16.00

Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của từng ngành, chuyên ngành, chương trình bằng nhau so với các tổng hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.

- Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nút điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

Xem thêm: Review Em Là Bà Nội Của Anh Cam, Review Em Là Bà Nội Của Anh

- mức chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người sử dụng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (không phẩy nhị mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi (không nhân hệ số).

- những bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cần đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

+ Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại TP. Hồ nước Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long

https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

- sỹ tử trúng tuyển phấn kích xem giải đáp làm thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ chi tiết tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.