Các Khối Thi Đại Học Năm 2016

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra mắt phổ điểm các môn thi với phổ điểm các khối thi truyền thống cuội nguồn A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đk xét tuyển vào ĐH, CD (thi tại 70 cụm thi vì trường ĐH chủ trì) để các trường với thí sinh tham khảo trong đk xét tuyển chọn vào ĐH, CĐ chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Các khối thi đại học năm 2016


Kết quả cho biết thêm trừ các khối thi D, D1 tất cả điểm trung bình dưới 15, khối C bao gồm điểm trung bình giao động 15, các khối thi còn lại đều có điểm vừa phải trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn thoải mái và tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm trên cao còn phổ điểm của môn giờ Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm siêu đều, không dốc tạo thành điều kiện thuận lợi cho những trường khẳng định điểm trúng tuyển phù hợp với tiêu chí của mình.

I. Phổ điểm các môn thi của thí sinh trên 70 cụm thi vì chưng trường ĐH nhà trì

1. Môn Toán

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - Toán569 681
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất8
Số bài xích đạt trong tầm 9-105 438(chiếm 0.95%)
Điểm trung bình5.02
Trung vị5.25
Điểm có nhiều nhất6.25

 

*

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - Ngữ văn554 861
Mức điểm trên cao nhất9.5
Số bài đạt tới mức cao nhất14
Số bài xích đạt trong tầm 9-10434 (chiếm 0.08%)
Điểm trung bình5.15
Trung vị5.25
Điểm có khá nhiều nhất5.00

*

3.

Xem thêm:

Môn kế hoạch sử

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ - kế hoạch sử87 376
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất5
Số bài xích đạt trong tầm 9-10877chiếm 1.00%)
Điểm trung bình4.32
Trung vị4.25
Điểm có rất nhiều nhất3.00

*

4. Môn Địa lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí191 810
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất9
Số bài xích đạt trong khoảng 9-102 425 (chiếm 1.26%)
Điểm trung bình5.27
Trung vị5.25
Điểm có tương đối nhiều nhất5.00

*

5. Môn đồ vật lí

Tổng số bài thi có đk ĐH,CĐ - thiết bị lí341 982
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất14
Số bài xích đạt trong vòng 9-102 516(chiếm 0.74%)
Điểm trung bình6.02
Trung vị6.20
Điểm có khá nhiều nhất6.60

*

6. Môn Hóa học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học313 317
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất15
Số bài xích đạt trong khoảng 9-101 479 (chiếm 0.47%)
Điểm trung bình5.48
Trung vị5.40
Điểm có khá nhiều nhất5.40

*

7. Môn Sinh học

Tổng số bài xích thi có đk ĐH,CĐ - Sinh học108 705
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất6
Số bài đạt trong tầm 9-10971 (chiếm 0.89%)
Điểm trung bình5.26
Trung vị5.20
Điểm có tương đối nhiều nhất4.40

*

8. Môn giờ Anh

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ - tiếng Anh472 000
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất10
Số bài bác đạt trong khoảng 9-102 444(chiếm 0.52%)
Điểm trung bình3.48
Trung vị3.00
Điểm có nhiều nhất2.40

*

II. Phổ điểm những khối thi A, A1, B, C, D, D1 của sỹ tử thi trên 70 cụm thi vì trường ĐH nhà trì