Các đời bộ trưởng bộ quốc phòng

bộ trưởng Phạm Văn Trà (1997 - 2006)

(Bqp.vn) - Đại tướng PHẠM VĂN TRÀ (Sinh năm 1935); bộ trưởng liên nghành từ 1997-2006; bộ trưởng Bộ Quốc phòng cộng hoà làng hội nhà nghĩa việt nam (1997 - 2006); hero Lực lượng vũ trang dân chúng (1976); Quê quán: buôn bản Phù Lãng, thị trấn Quế Võ, tỉnh giấc Bắc Ninh; Nhập ngũ: năm 1953; Đại tướng: năm 2003; Đảng viên Đảng cùng sản việt nam (1956).


Bạn đang xem: Các đời bộ trưởng bộ quốc phòng

*

bộ trưởng Đoàn Khuê (1991 - 1997)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá ĐOÀN KHUÊ (1923 - 1998); bộ trưởng từ 1991 – 1997; bộ trưởng Bộ Quốc chống nước cộng hoà xóm hội công ty nghĩa nước ta (1991 - 1997). Quê quán: xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, thức giấc Quảng Trị; Tham gia phương pháp mạng: 1939; Nhập ngũ: 8/1945; Đại tướng: 1990; Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam: 1945.


*

bộ trưởng Lê Đức Anh (1987 - 1991)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá LÊ ĐỨC ANH (sinh năm 1920); bộ trưởng từ 1987 – 1991; chủ tịch nước cùng hoà xóm hội chủ nghĩa nước ta (1992 - 1997); Quê quán: làng mạc Lộc An, thị trấn Phú Lộc, tỉnh thừa Thiên - Huế; Tham gia bí quyết mạng: 1937; Nhập ngũ: 8/1945; Đại tướng: 1984; Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam: 1938.


*

bộ trưởng liên nghành Văn Tiến Dũng (1980 - 1986)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá VĂN TIẾN DŨNG (1917 - 2002); bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 1980 - 1986; Quê quán: làng mạc Cổ Nhuế, thị trấn Từ Liêm, tp Hà Nội; Tham gia giải pháp mạng: 1936; Nhập ngũ: 1945; Đại tướng: 1974; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 1937.


bộ trưởng liên nghành Tạ quang Bửu (1947 - 1948)

(Bqp.vn) - bộ trưởng TẠ quang BỬU (1910 - 1986); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng thiết yếu phủ nước ta Dân chủ Cộng hoà (1947 - 1948); Quê quán: xã Nam Hoành, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; giỏi nghiệp cử nhân tại ngôi trường Xoocbon (Pháp) và Trường Ôxphơt (Anh).


Xem thêm:

*

bộ trưởng Võ Nguyên ngay cạnh (1946 -1947, 1948-1980)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá VÕ NGUYÊN GIÁP, sinh vào năm 1911, bộ trưởng liên nghành 1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980; Tổng tư lệnh Quân team nhân dân nước ta (1946 - 1975); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng nước vn Dân công ty Cộng hoà (Cộng hoà xóm hội công ty nghĩa Việt Nam) (1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980); Quê quán: xã Lộc Thủy, thị trấn Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Tham gia cách mạng: năm 1925; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: năm 1940; Đại tướng: năm 1948.


*

bộ trưởng liên nghành Phan Anh (1946)

(Bqp.vn) - biện pháp sư PHAN ANH (1912 - 1990); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng cơ quan chính phủ Liên hiệp chống chiến việt nam Dân công ty Cộng hoà (3 - 11/1946); Quê quán: xóm Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh giấc Hà Tĩnh.


bộ trưởng Chu Văn Tấn (1945 - 1946)

(Bqp.vn) - Thượng tướng CHU VĂN TẤN (1910 - 1984); bộ trưởng Bộ Quốc phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời và chính phủ Liên hiệp lâm thời nước ta Dân nhà Cộng hoà (9/1945 - 2/1946); Dân tộc: Nùng; Quê quán: làng mạc Phú Thượng, thị xã Võ Nhai, tỉnh giấc Thái Nguyên; Tham gia phương pháp mạng: 1934; Nhập ngũ: 1945; Thượng tướng: 1958; Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam: 1936.


webocalendar.com/sa-webocalendar.com-site/sa-qpvn/sa-qpvn-bqp-root/sa-qpvn-bqp-child-dsldbqp/sa-qpvn-bqp-child-btqctk bộ trưởng qua những thời kỳ
webocalendar.com/sa-webocalendar.com-site/sa-qpvn/sa-qpvn-bqp-root/sa-qpvn-bqp-child-dsldbqp/sa-qpvn-bqp-child-btqctk bộ trưởng qua những thời kỳ