AS FAR AS I KNOW LÀ GÌ

*
theo tôi biết thì nhì em này... 

1. AS FAR AS I KNOW CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 

As far as I know là thành ngữ được sử dụng rất phổ biến cả vào văn viết với trong giao tiếp hàng ngày với đường nét nghĩa “Theo tôi được biết”. Thành ngữ này mô tả sự chắc hẳn rằng khi bạn nắm rõ thông tin về một sự việc, sự kiện nào đó. 

 2. CÁC VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ AS FAR AS I KNOW


+ As far as I know, Alan isn’t coming until tomorrow.

Bạn đang xem: As far as i know là gì

Theo như tôi biết, Alan sẽ không còn đến cho đến ngày mai. 

+ As far as the doctors can tell, my friend didn"t have a stroke.

Theo như những bác sĩ nói theo cách khác thì các bạn tôi không biến thành đột quỵ. 

+ I don"t like these guys, và as far as I know they haven"t done anything.

Xem thêm: Cách Làm Thạch Đen Từ Cây Thạch Đen Từ Lá Thạch Đen Cao Bằng Dai Ngon

Tôi không thích những người dân này, và theo như tôi biết thì họ chưa làm được gì cả. 

+ It isn"t very common, & as far as I know, all of the words that contain it are loans from Chinese.

Nó không phổ cập lắm, cùng theo như tôi biết, toàn bộ các từ đựng nó số đông là trường đoản cú mượn từ giờ đồng hồ Trung Quốc.


3. KNOW LÀ GÌ? CÁCH DÙNG KNOW

3.1 Know là gì ?

- Know tức là biết, gọi biết, biết về ai/ loại gì, nhận biết, phân biệt, quen biết, 

- Thì quá khứ còn có nghĩa là đã biết gì, đã thử qua bài toán gì

3.2 bí quyết dùng Know

- know how + đụng từ nguyên thể

 + Know không gồm động từ nguyên thể trực tiếp theo sau. Họ dùng cấu trúc know how to.Ví dụ: I know how lớn make Spanish omelettes.(Tôi biết có tác dụng trứng ốp lết Tây Ban Nha.)

- tân ngữ + hễ từ nguyên thể

 + vào văn phong trang trọng, know đôi khi có tân ngữ + rượu cồn từ nguyên thể theo sau.Ví dụ:They knew him khổng lồ be a dangerous criminal.(Họ biết hắn ta là một tên tù đọng nguy hiểm.)

- cấu tạo bị động tương tự khá phổ biến trong lối hành văn trang trọng.Ví dụ:He was known to be a dangerous criminal.(Hắn được nghe biết là một tên tầy nguy hiểm.)

- vào văn phong ít trọng thể hơn, mệnh đề that (that-clause) được sử dụng phổ biến.Ví dụ:They knew that he was a dangerous criminal.(Họ hiểu được hắn ta là 1 trong tên tù hãm nguy hiểm.)

- Know còn tất cả nghĩa "kinh nghiệm" (exprience) trong cấu tạo thông dụng I"ve never known + tân ngữ; có thể tất cả một hễ từ nguyên thể không to trong Anh-Anh.Ví dụ:I"ve never known it (to) rain lượt thích this.(Tôi không lúc nào biết trời vẫn mưa như thế.)